o. Sławomir Obłąk

Ojciec Sławek urodził się dnia 13 listopada 1963 roku w Skarżysku-Kamiennej (woj. świętokrzyskie). Ze świadectwem ukończenia szkoły średniej w zanadrzu rozpoczął wędrówkę po świecie szukając swego miejsca i powołania życiowego.

o. Sławomir Obłąk

Cztery lata spędził w Grecji. W 1992 roku przybył do Kanady. Nawiązawszy kontakt ze Zgromadzeniem Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej zdecydował się wstąpić do prenowicjatu w St. Albert (Alberta). W roku 1993 wysłano go do nowicjatu w Godfrey w Stanach Zjednoczonych, który ukończył składając pierwsze śluby zakonne. Studia teologiczne w Newman Theological College w Edmontonie ukończył w 1997 roku. Był to kolejny etap na jego drodze do święceń kapłańskich. Wcześniej odbył praktykę pastoralną w parafii św. Maksymiliana Kolbego w Mississaudze, tam również dnia 21 maja 1997 roku złożył śluby wieczyste.

Pierwsza obediencja - jeszcze przed otrzymanym sakramentem kapłaństwa - oddelegowała go do prafii św. Stanisława Kostki w Toronto, do pomocy duszpasterskiej. Głównym zadaniem, które postawiono wówczas przed Sławomirem, były studia w Regis College Uniwersytetu Torontońskiego, na wydziale teologii pastoralnej i teologii duchowości. Święceń kapłańskich udzielił mu biskup Terrence Prendergast w dniu 12 czerwca 1998 roku.

Posługiwał jako wikariusz w parafii św. Maksymiliana Kolbego i kontynuował naukę na Uniwersytecie Torontońskim w zakresie teologii systematycznej. W roku 2001 został mianowany asystentem dyrektora Domu Rekolekcyjnego Królowej Apostołów w Mississaudze. Po sześciu latach został mianowany proboszczem parafii św. Henryka w Melville, Saskatchewan, gdzie posługiwał przez okres dwóch lat. Od 2008 roku do sierpnia 2011 roku sprawował posługę proboszcza w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Edmonton, Alberta. Od wrzesnia 2011 roku jest proboszczem parafii św. Kazimierza w Vancouver, British Columbia.