Siostry Misjonarki Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej

s. Katarzyna Zaremba i s. Anna Błaucik

Misja naszego Zgromadzenia zrodziła się z duchowych i kulturalnych potrzeb polskich emigrantów, które dostrzegał ksiądz Ignacy Posadzy, Założyciel Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej, obecnie Sługa Boży.

Szczególnie umiłowaną częścią Chrystusowego Kościoła są polscy Emigranci. Dla nich to opuszczamy swoją Ojczyznę i idziemy, przez lądy i oceany, wszędzie tam, gdzie biją polskie serca. Niesiemy Polakom Chrystusa na obcą ziemię, uczymy cenić polską kulturę i tradycję, aby mogli zachować swoją tożsamość wypływającą z duchowego dziedzictwa swojego narodu, przy jednoczesnym włączaniu się w nowe środowisko.

Sługa Boży o. Ignacy Posadzy

W duchowości misjonarskiej podkreśla się, że Misjonarka to człowiek modlitwy i miłości. Wszystko co czynimy – nasze modlitwy i prace – ofiarujemy za Rodaków rozsianych po wszystkich kontynentach świata.

W Parafii Św. Kazimierza w Vancouver Siostry Misjonarki na zaproszenie O. Jacka Nosowicza ze Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów rozpoczęły pracę we wrześniu 2007 roku. Siostry prowadzą działalność duszpasterską w parafii, katechzują dzieci i młodzież, troszczą się o Kościół, pracują w biurze parafialnym. Od września 2011 Siostra jest koordynatorką Polskiej Szkoły. Od samego początku jedna z Sióstr pracuje w przedszkolu parafialnym.

Misję Zgromadzenia Siostry pełnią poprzez swoją modlitwę i apostolstwo służąc w parafii św. Kazimierza.