/*id="main"*/

Biuletyn Parafialny

Biuletyn: 7 i 14 Styczeń 2018


Epifania - to dzień Objawienia się Boga–człowieka. Jak podają teksty, objawił się Bóg–człowiek, który postanowił nam dać szansę. Dzisiaj, Kościół dziękuje Bogu za dar wiary, która stała się i wciąż na nowo staje się udziałem tylu ludzi. Droga do Jezusa jest drogą poszukiwania, a droga z Jezusem jest drogą znalezienia. Herod szukał, by zniszczyć, dlatego nigdy nie znalazł. Mędrcy szukali, by ubogacić, dlatego zostali ubogaceni. Jest, więc ważne, aby nie słabnąć w poszukiwaniach. Nie tracić wiary, bo wszystko może się dobrze skończyć. Przeszkody – to tylko czasowe ograniczenia. Jezus czeka na nas i spotka nas tam, gdzie się Go nie spodziewamy. Daje się zawsze znaleźć, jeśli tylko jesteśmy uzbrojeni w wytrwałość jak Mędrcy ze Wschodu. Kto szuka, znajdzie. Niech, więc serca nasze wypełni teraz kontemplacja tajemnicy objawionej najpierw betlejemskim pastuszkom, a potem Mędrcom, którzy otworzyli nam drogę do tajemnicy objawionej w Chrystusie.Kościół Parafialny

MSZE ŚWIĘTE NIEDZIELNE SUNDAY MASSES
Sobota – 17:30 (po polsku) Saturday – 5:30 pm (Polish)
Niedziela – 8:30 (po angielsku); 10:00; 12:00 (po polsku) Sunday – 8:30 am (English); 10:00 am; 12:00 noon (Polish)
MSZE ŚWIĘTE W TYGODNIU WEEKDAY MASSES
Od poniedziałeku do czwartku – 8:00 (po angielsku) From Monday to Thursday – 8:00 am (English)
Środa (3-cia miesiąca), Piątek – 19:00 (po polsku) Wednesday (3rd of each month), Friday – 7:00 pm (Polish)
Sobota – 8:45 (po angielsku) Saturday – 8:45 am (English)

Kaplica Domu Kopernika

MSZE ŚWIĘTE NIEDZIELNE SUNDAY MASSES
Sprawdź bieżący biuletyn Check current bulletin
MSZE ŚWIĘTE W TYGODNIU WEEKDAY MASSES
Sprawdź bieżący biuletyn Check current bulletin