/*id="main"*/

Biuletyn Parafialny

Biuletyn: 10-17 Grudzien 2017


Czas Adwentu to nie tylko okres w liturgii Kościoła, poprzedzający Boże Narodzenie. To musi być przede wszystkim czas osobistego oczekiwania na Mesjasza, który ma przyjść i odnowić wszystko. To nie może być jednak tylko jakieś bierne oczekiwanie, które by niczego od nas nie żądało. To ma być raczej czas przygotowania, a to oznacza konieczność działania i konkretnych decyzji. Na ten czas Jezus kieruje do nas jasne i wyraźne wezwanie: Czuwajcie i módlcie, się. A więc czuwanie i modlitwa mają być znakiem naszego Adwentu. Czuwać to znaczy nie spać i być trzeźwym. Bo tylko taki człowiek może dobrze widzieć i odpowiednio reagować na to, co się w nim i wokół niego dzieje. Tylko taki człowiek ostatecznie nie przeoczy chwili, w której Pan przyjdzie, ale przygotowany na nią, bez ociągania się wstanie i pójdzie tam, gdzie On go zechce poprowadzić. W modlitwie natomiast człowiek przedstawia Bogu z wiarą to wszystko, co w nim potrzebuje Bożej obecności i szczególnego dotknięcia Jego łaską. Możemy więc chyba tak powiedzieć: w czuwaniu człowiek patrzy na siebie i sam się angażuje. W modlitwie zaś patrzy na Boga i Jego prosi o zaangażowanie. Odnajdujemy tu powiedzenie Św. Ignacego Loyoli: "rób wszystko tak, jakby to tylko od ciebie zależało, a nic od Boga; ale zaufaj Bogu tak, jakby wszystko od Niego zależało, a nic od ciebie". To właśnie taki, czujny i rozmodlony, ma być nasz Adwent.Kościół Parafialny

MSZE ŚWIĘTE NIEDZIELNE SUNDAY MASSES
Sobota – 17:30 (po polsku) Saturday – 5:30 pm (Polish)
Niedziela – 8:30 (po angielsku); 10:00; 12:00 (po polsku) Sunday – 8:30 am (English); 10:00 am; 12:00 noon (Polish)
MSZE ŚWIĘTE W TYGODNIU WEEKDAY MASSES
Od poniedziałeku do czwartku – 8:00 (po angielsku) From Monday to Thursday – 8:00 am (English)
Środa (3-cia miesiąca), Piątek – 19:00 (po polsku) Wednesday (3rd of each month), Friday – 7:00 pm (Polish)
Sobota – 8:45 (po angielsku) Saturday – 8:45 am (English)

Kaplica Domu Kopernika

MSZE ŚWIĘTE NIEDZIELNE SUNDAY MASSES
Sprawdź bieżący biuletyn Check current bulletin
MSZE ŚWIĘTE W TYGODNIU WEEKDAY MASSES
Sprawdź bieżący biuletyn Check current bulletin