/*id="main"*/

Biuletyn Parafialny

Biuletyn: Czerwiec 2017


"Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywać Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.Kościół Parafialny

MSZE ŚWIĘTE NIEDZIELNE SUNDAY MASSES
Sobota – 17:30 (po polsku) Saturday – 5:30 pm (Polish)
Niedziela – 8:30 (po angielsku) Sunday – 8:30 am (English)
10:00; 12:00 (po polsku) 10:00 am; 12:00 noon (Polish)
MSZE ŚWIĘTE W TYGODNIU WEEKDAY MASSES
Poniedziałek, Wtorek i Środa – 8:00 (po angielsku) Monday, Tuesday and Wednesday – 8:00 am (English)
Środa (3-cia miesiąca), Czwartek, Piątek – 19:00 (po polsku) Wednesday (3rd of each month), Thursday, Friday – 7:00 pm (Polish)
Sobota – 8:45 (po angielsku) Saturday – 8:45 am (English)

Kaplica Domu Kopernika

MSZE ŚWIĘTE NIEDZIELNE SUNDAY MASSES
Niedziela - 11:00 (po polsku) Sunday - 11:00 am (Polish)
MSZE ŚWIĘTE W TYGODNIU WEEKDAY MASSES
Poniedziałek-Sobota - 10:00 (po polsku) Monday-Saturday - 10:00 am (Polish)