/*id="main"*/

Biuletyn Parafialny

Biuletyn: 16 i 23 Kwiecień 2017


Żyć wiarą i nadziejąnadzieją - Niedziela Miłosierdzia Bożego, to okazja do refleksji nad tym, co ostatecznie jest dla mnie podstawą radości i nadziei. W świecie, w którym tak wiele już się zawaliło i tak wiele zawiodło, uciekamy się do Bożego Miłosierdzia, prosząc o Miłosierdzie dla nas i całego świata. To jest źródło naszej najgłębszej nadziei i naszego trwałego pokoju. Budowanie na czym innym okazało się nietrwałe. Czyż świat nie dostrzega, że bez Bożego Miłosierdzia chyli się on ku nieuchronnemu upadkowi? Czyż my sami tak bardzo ślepi jesteśmy, że nie widzimy, że jedynym ratunkiem dla zdezorientowanej i bardzo często zdeprawowanej ludzkości jest ucieczka do tegoż właśnie niezgłębionego oceanu Bożego Miłosierdzia? "Bóg przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa zrodził nas do żywej nadziei". Wiara więc i nadzieja są bezpośrednim efektem widocznym w pierwotnym Kościele. Ale także pokój i radość płynące z wiary i nadziei. Wiara, nadzieja, pokój i radość, te cztery słowa streszczają całość Wielkanocnego przesłania. A jak jest z nami? Nie ma w nas ani pokoju, ani radości, ani wiary, ani nadziei. Jesteśmy rozdrażnieni, podenerwowani, niespokojni. A dlaczego tak jest? Bo nie wierzymy, bo nie ma w nas nadziei prawdziwej. Bo źródłem naszej wiary i nadziei, źródłem naszego pokoju i radości nie jest prawda o tym, że Chrystus powstał z martwych. Nie bez przyczyny Papież Jan Paweł II powtarzał ustawicznie słowa z początku swojego pontyfikatu: "Otwórzcie drzwi waszych serc Chrystusowi Ukrzyżowanemu i Zmartwychwstałemu, który przychodzi ofiarując Wam pokój (pokój prawdziwy, nie taki jaki daje świat). Tam gdzie przychodzi Chrystus zmartwychwstały, tam rodzi się również prawdziwy pokój." I nie tylko pokój, tam jest i wiara, i nadzieja, i radość, i pokój prawdziwy.Kościół Parafialny

MSZE ŚWIĘTE NIEDZIELNE SUNDAY MASSES
Sobota – 17:30 (po polsku) Saturday – 5:30 pm (Polish)
Niedziela – 8:30 (po angielsku) Sunday – 8:30 am (English)
10:00; 12:00 (po polsku) 10:00 am; 12:00 noon (Polish)
MSZE ŚWIĘTE W TYGODNIU WEEKDAY MASSES
Poniedziałek, Wtorek i Środa – 8:00 (po angielsku) Monday, Tuesday and Wednesday – 8:00 am (English)
Środa (3-cia miesiąca), Czwartek, Piątek – 19:00 (po polsku) Wednesday (3rd of each month), Thursday, Friday – 7:00 pm (Polish)
Sobota – 8:45 (po angielsku) Saturday – 8:45 am (English)

Kaplica Domu Kopernika

MSZE ŚWIĘTE NIEDZIELNE SUNDAY MASSES
Niedziela - 11:00 (po polsku) Sunday - 11:00 am (Polish)
MSZE ŚWIĘTE W TYGODNIU WEEKDAY MASSES
Poniedziałek-Sobota - 10:00 (po polsku) Monday-Saturday - 10:00 am (Polish)