/*id="main"*/

Biuletyn Parafialny

Biuletyn: 30 Kwiecień i 7 Maj 2017


Dwaj uczniowie Jezusa po wydarzeniach męki, śmierci i zmartwychwstania Mistrza, jakie miały miejsce w Jerozolimie, w pierwszym dniu tygodnia, czyli w niedzielę, podążają do wioski Emaus, pewnie idąc do swoich domów po zawiedzionej w ich mniemaniu nadziei, jaką pokładali w swoim Mistrzu. Jak bardzo mogą oni przypominać każdego z nas, kiedy nie dojdzie do nas jeszcze prawda o zmartwychwstaniu Chrystusa. Napotkanie w drodze przybysza, którego z początku nie rozpoznali, a którym okazał się sam zmartwychwstały Mistrz, którego oni rozpoznawali stopniowo podczas wyjaśniania przez niego Pism oraz przy łamaniu chleba, czyli podczas Eucharystii, jest znów wskazówką dla każdego z nas. W pierwszy dzień tygodnia, czyli wtedy kiedy Chrystus zmartwychwstał – w niedzielę, należy się gromadzić na Eucharystii, by słuchając słów proroków i relacji z tamtych wydarzeń, które wyjaśniają nam kapłani Chrystusa (na wzór Piotra z dzisiejszego pierwszego czytania), dzielić się połamanym chlebem, by w ten sposób rozpoznać zmartwychwstałego Pana i mieć udział w jego owocach zbawczych. Zadziwiająco po tylu wiekach niczego nam nie brakuje, by tę prawdę wdrażać w życie.Kościół Parafialny

MSZE ŚWIĘTE NIEDZIELNE SUNDAY MASSES
Sobota – 17:30 (po polsku) Saturday – 5:30 pm (Polish)
Niedziela – 8:30 (po angielsku) Sunday – 8:30 am (English)
10:00; 12:00 (po polsku) 10:00 am; 12:00 noon (Polish)
MSZE ŚWIĘTE W TYGODNIU WEEKDAY MASSES
Poniedziałek, Wtorek i Środa – 8:00 (po angielsku) Monday, Tuesday and Wednesday – 8:00 am (English)
Środa (3-cia miesiąca), Czwartek, Piątek – 19:00 (po polsku) Wednesday (3rd of each month), Thursday, Friday – 7:00 pm (Polish)
Sobota – 8:45 (po angielsku) Saturday – 8:45 am (English)

Kaplica Domu Kopernika

MSZE ŚWIĘTE NIEDZIELNE SUNDAY MASSES
Niedziela - 11:00 (po polsku) Sunday - 11:00 am (Polish)
MSZE ŚWIĘTE W TYGODNIU WEEKDAY MASSES
Poniedziałek-Sobota - 10:00 (po polsku) Monday-Saturday - 10:00 am (Polish)