Wiadomości Ogólne

Szkoła posiada dziewięć oddziałów szkoły podstawowej – od klasy “O” do kl. “VIII” oraz cztery oddziały szkoły średniej (licealnej). Poziom podstawowy liczy 90 uczniów a poziom średni 26 uczniów. Zajęcia w szkole odbywają się w soboty. Lekcje trwają od godz. 9.30 do 13.00 z dwoma przerwami.

Program nauczania w Szkole Świętego Kazimierza jest realizowany na podstawie programu opracowanego przez Związek Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie. Programem nauczania objęte są następujące przedmioty: język ojczysty, historia Polski, geografia Polski oraz religia. Szkoła ma do dyspozycji siedem sal lekcyjnych oraz korzysta z sali pod kościołem.

Dyrektorem szkoły jest o. Sławomir Obłąk, OMI z Parafii św. Kazimierza w Vancouver.

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w licznych konkursach organizowanych przez fundacje i organizacje polonijne działające w Kanadzie, m.in. w konkursie im. Adama Mickiewicza na najlepsze wypracowanie z języka polskiego organizowanym przez Związek Nauczycielstwa Polskiego oraz w Konkursie Recytatorskim Fundacji im. Władysława Reymonta. W roku szkolnym 2007/2008 laureaci konkursu na szczeblu szkolnym awansowali do finału, który odbył się w Toronto. Dzieci przy pomocy nauczycieli i rodziców przygotowują „Jasełka” oraz przy szkole działa muzyczny zespół dziecięcy „Iskierki”.

Kontakt
s. Bernadetta Gościniak
4255 Inverness St
Vancouver, BC V5V 4W9, Canada
szkolapl@telus.net