Wznowione Msze Święte z wiernymi REJESTRACJA

 Msze Święte z wiernymi

KOŚCIÓŁ ŚWIĘTEGO KAZIMIERZA VANCOUVER

Rejestracja rozpocznie się 15 czerwca 2021 o godzinie 19:00

Registration will begin on June 15th 2021 at 19:00

REGISTRATION / REJESTRACJA

(OBOWIĄZKOWA WCZEŚNIEJSZA REJESTRACJA!)

Wracamy do odprawiania Mszy Świętych w kościele z wiernymi. Cieszymy się, że po 5 miesiącach możemy modlić się jako wspólnota zgromadzona w swojej świątyni.

Obowiązują nas jednak restrykcje sanitarne:

-W nabożeństwach religijnych może uczestniczyć 50 osób lub 10% całkowitej pojemności miejsca kultu.

– wcześniejsza rejestracja uczestników,

– dezynfekcja rąk przy wejściu do kościoła,

– w kościele obowiązują maski i dystanse,

– nie można wspólnie wykonywać śpiewów.

Proszę o zrozumienie i przestrzeganie tych zaleceń i dostosowanie się do wskazań wolontariuszy.

OBOWIĄZKOWE ZAKRYCIE NOSA I UST ORAZ ZACHOWANIE DYSTANSU 2M.

Do uczestnictwa w Mszy Świętej sprawowanej na parkingu wymagane jest sprawdzenie kondycji zdrowotnej według poniższej listy:

• Fever
• Cough
• Shortness of breath
• Runny nose
• Sore throat
• Chills
• Painful swallowing
• Nasal congestion
• Feeling unwell / fatigued
• Nausea / vomiting / diarrhea
• Unexplained loss of appetite
• Loss of sense of taste or smell

ZOSTAŃ W DOMU JEŚLI MASZ JAKIŚ Z TYCH SYMPTOMÓW!

Każda osoba, która wpisuje się na listę rejestracyjną zaświadcza, że nie ma symptomów, których lista widnieje powyżej.