Zniesienie dyspensy zwalniającej z Niedzielnej Mszy Świętej

Z dniem 17 lipca 2021 roku Ks. Arcybiskup Michael Miller, odwołał dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych Mszach Świętych.

Dyspensa obowiązywała w czasie, kiedy mieliśmy zakaz albo ograniczenia w publicznym sprawowaniu Mszy Świętych. 

Każdego, kto bez ważnej przyczyny odstępuje od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedzielę i Święta nakazane, obciąża to w sumieniu w sposób ciężki (jest to grzech ciężki).