Rejestracja

 

Rejestracja rozpocznie się w poniedziałek 28 czerwca 2021 o g. 19:00

Registration will start on Monday June 28th 2021 at 7:00PM

W nabożeństwach religijnych może uczestniczyć 50 osób lub 10% całkowitej pojemności miejsca kultu.

Up to 50 people may attend or 10% of a place of worship’s total capacity.

17:30 – SOBOTA – Kościół Św. Kazimierza w Vancouver

8:00 AM – SUNDAY – St. Casimir’s Church in Vancouver 

9:30 – NIEDZIELA – Kościół Św. Kazimierza w Vancouver

11:00  – NIEDZIELA – Kościół Św. Kazimierza w Vancouver

14:00  – NIEDZIELA – Kościół Matki Bożej Dobrej Rady w Surrey (OLGC)