Wspólnota Polaków w Surrey

Wspólnota Polaków w Surrey

Wraz z  Adwentem 2020 roku, opiekę duszpasterską nad Polakami z Surrey podjęli Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej z parafii Świętego Kazimierza w Vancouver. Wszelkie sprawy duszpasterskie członkowie Wspólnoty w Surrey powinni kierować do Biura Parafialnego Parafii Świętego Kazimierza w Vancouver. Msza Święta dla Polaków w Surrey jest nadal odprawiana w kościele Matki Bożej Dobrej Rady, ale Polacy stanowią filię personalnej Parafii Świętego Kazimierza.

 

Polish community in Surrey

In Advent 2020, the Missionary Oblates from St. Casimir’s Parish in Vancouver undertook the pastoral care of the Polish community in Surrey.
Community members from Surrey should forward all pastoral matters to the parish office at St. Casimir’s in Vancouver. Holy Masses for Poles in Surrey are still celebrated in the Church of Our Lady of Good Counsel, however the Polish community in Surrey became a branch of St. Casimir’s Parish in Vancouver.