Szkoła Polska Świętego Kazimierza

Szkoła posiada dziewięć oddziałów szkoły podstawowej – od klasy “O” do kl. “VIII” oraz cztery oddziały szkoły średniej (licealnej). Zajęcia w szkole odbywają się w soboty. Lekcje trwają od godz. 9.30 do 13.00 z dwiema przerwami.

Program nauczania w Szkole Świętego Kazimierza jest realizowany na podstawie programu opracowanego przez Związek Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie. Programem nauczania objęte są następujące przedmioty: język ojczysty, historia Polski, geografia Polski oraz religia. Szkoła ma do dyspozycji siedem sal lekcyjnych oraz korzysta z sali pod kościołem.

Dyrektorem szkoły jest o. dr Tomasz Krzesik, OMI, Proboszcz Parafii św. Kazimierza w Vancouver.

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w licznych konkursach organizowanych przez fundacje i organizacje polonijne działające w Kanadzie, m.in. w konkursie im. Adama Mickiewicza na najlepsze wypracowanie z języka polskiego, organizowanym przez Związek Nauczycielstwa Polskiego oraz w Konkursie Recytatorskim Fundacji im. Władysława Reymonta. W roku szkolnym 2007/2008 laureaci konkursu na szczeblu szkolnym awansowali do finału, który odbył się w Toronto. Dzieci przy pomocy nauczycieli i rodziców przygotowują „Jasełka”. Przy szkole działa dziecięcy zespół muzyczny „Iskierki”.

 

DZIENNY ROZKŁAD ZAJĘĆ

Zajęcia w szkole odbywają się w soboty. Lekcje trwają od godz. 9.30 do 13.00 z dwiema przerwami po 15 minut.
Początek lekcji 9:30
Przerwa pierwsza 10:30-10:45
Przerwa druga 11:45-12:00
Zakończenie lekcji 13:00

 

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA związane z Covid – 19

  1. Uczniowie z objawami choroby (katar, ból gardła, głowy, kaszel, gorączka) nie moga przychodzić do szkoły.
  2. Przy wejściu do szkoły nauczyciel sprawdza temperaturę każdemu dziecku.
  3. Wszyscy wchodzący do szkoły proszeni są o zdezynfekowanie rąk ( wejście – tylko od strony Inverness St.)
  4. Rodziców obowiązuje zakładanie masek w czasie pobytu w szkole.
  5. Podczas przerw uczniowie przebywający na korytarzach i w sali gimnastycznejpowinni mieć założone maski.
  6. Przy wchodzeniu do szkoły i wychodzeniu po zajęciach obowiązuje dystans.

 

Dziękujemy za respektowanie zasad bezpieczeństwa!