Rejestracja uczestników Mszy Świętych w kościele

 

Msze Święte z wiernymi

KOŚCIÓŁ ŚWIĘTEGO KAZIMIERZA VANCOUVER

(Kościół Matki Bożej Dobrej Rady) Wspólnota Polaków w Surrey

 

Rejestracja rozpocznie się 28 czerwca o godzinie 19:00

Registration will begin on June 28 at 7:00PM

 

REJESTRACJA/ REGISTRATION

(OBOWIĄZKOWA WCZEŚNIEJSZA REJESTRACJA!)

 

OBOWIĄZKOWE ZAKRYCIE NOSA I UST ORAZ ZACHOWANIE DYSTANSU 2M.

/ Nose and mouth coverings as well as keeping 2 meters distance is mandatory. 

Do uczestnictwa w Mszy Świętej wymagane jest sprawdzenie kondycji zdrowotnej według poniższej listy / Please, check the symptoms:

• Fever
• Cough
• Shortness of breath
• Runny nose
• Sore throat
• Chills
• Painful swallowing
• Nasal congestion
• Feeling unwell / fatigued
• Nausea / vomiting / diarrhea
• Unexplained loss of appetite
• Loss of sense of taste or smell

ZOSTAŃ W DOMU JEŚLI MASZ JAKIŚ Z TYCH SYMPTOMÓW!  / If you observe any of the symptoms mentioned above – please, stay at home! 

Każda osoba, która wpisuje się na listę rejestracyjną zaświadcza, że nie ma symptomów, których lista widnieje powyżej.